DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Aktuality

06.06.2012

Legislativní novinky

 

 

Vláda předložila Sněmovně návrh úsporných opatření s účinností od roku 2013

Dne 23. 5. 2012 schválila Vláda České republiky tzv. protischodkový balíček. Tyto změny musí být ještě schváleny oběma komorami parlamentu a podepsány prezidentem. Je tedy možné, že navrhované oblasti doznají změn.

Trvalá opatření

  • Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob: Stávající výše výdajových paušálů bude sice zachována, avšak u činností spadajících do paušálů ve výši 40 %, resp. 30 % bude absolutní výše odpočtu omezena na 800 tis. Kč, resp. 600 tis. Kč. Osoby, které uplatní paušál, nebudou zároveň moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku.
  • Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči daňovým rájům z 15 % na 35 %. Toto opatření se bude týkat příjemců ze států, s nimiž nemá Česká republika uzavřené smlouvy umožňující právní pomoc či výměnu informací (například smlouvy o zamezení dvojího zdanění).
  • Zrušení nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou výrobu (tzv. zelená nafta).
  • Zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod, tedy ze 3 % na 4 %.
  • Sjednocení sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení: bude zaveden příspěvek na náklady bydlení poskytovaný ze systému hmotné nouze.

Dočasná opatření na období 2013-2015

  • Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 %: nejedná se o zavedení dalšího daňového pásma, nýbrž o zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy (v roce 2012 se jedná o 100 548 Kč měsíčně). Zvýšená daň se bude vybírat prostřednictvím měsíčních záloh a poplatník bude povinen podat po skončení roku daňové přiznání, i kdyby solidárnímu zvýšení daně podléhala pouze jedna záloha v kalendářním roce. Zaměstnavatelé nebudou v tomto případě moci provést roční zúčtování.
  • Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce.
  • Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod, tedy na 21 % a 15 %. Od roku 2013 nebude platit jednotná sazba 17,5 %.
  • Zrušení maximální výše pojistného na veřejné zdravotní pojištění: v letošním roce platí roční maximum ve výši 72násobku průměrné mzdy, což odpovídá částce 1 809 864 Kč.

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena