DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Služby » Účetnictví

Služba vedení účetnictví zahrnuje:

  • zpracování účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení

  • zpracování ostatních souvisejících daní (daň z příjmů, daň silniční ........)

  • příprava podkladů ke kontrole

  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti (nebo v mé kanceláři - dle vzájemné domluvy )

 

Po uzavření účetního období (nebo dle domluveného časového intervalu) obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy (účetní deník, hlavní kniha, pokladní kniha) a účetní závěrku (výkazy - Rozvahu, Výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce) a daňová přiznání.

 

Externí účetnictví Standard - klasická forma externího zpracování účetnictví

Základní forma externího vedení účetnictví. Dodáte Vaše účetní doklady a my je standardně zpracujeme (zaúčtování předaných dokladů do účetního software, jejich očíslování a založení).

 

Externí účetnictví Online

Možnost zpracování účetnictví ve spolupráci s Vašimi zaměstnanci. Vaši zaměstnanci zadávají či vystavují některé účetní doklady do účetního software (např. přijaté faktury, vydané faktury, pokladní doklady).

Z naší strany bude provedena kontrola zadaných dokladů, doklady budou opatřeny účetní kontací - tedy zaúčtovány. K realizaci takové služby stačí standardní počítač s připojením na internet, který je vzdáleně připojen do námi používaného účetního software.

 

Rekonstrukce účetnictví

Pokud dojde u účetní jednotky k situaci, že je existující účetnictví neprůkazné, nebo dojde ke ztrátě dokumentů, případně vlastního účetnictví nabízíme kompletní rekonstrukci účetní agendy včetně případných dodatečných daňových přiznání.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena