DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Služby » Daňová evidence

Služba daňová evidence zahrnuje:

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí

  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení

  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční)

  • účetní poradenství

  • příprava podkladů ke kontrole


Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy (peněžní deník, přehled příjmů a výdajů, přehled majetku a závazků, přehled otevřených pohledávek a závazků, daňová přiznání atd.)

 

Rekonstrukce daňové evidence

Pokud potřebujete provést rekonstrukci daňové evidence za předchozí léta, ať již na základě doporučení správce daně, či nějakých pochybností o chybně zaúčtovaných případech, provedeme kontrolu, opravu, nebo kompletní přepracování celé daňové evidence. Včetně opravných, nebo dodatečných daňových přiznání.

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena