DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Služby » Ekonomické poradenství

Příprava podkladů pro audit

Pro své klienty, jejichž účetnictví podléhá ze zákona auditu, připravíme veškeré podklady požadované externí auditorskou firmu a také nabízíme osobní asistenci při konání auditu u Vás ve firmě.

 

Dohled a kontrola vedení účetnictví

Jedná se o dohled nad vedením účetnictví z hlediska daňových dopadů a účetní metodiky.
Výstup: průběžné zprávy o zjištěných nedostatcích, doporučení vedoucí k jejich odstranění, posouzení již zpracovaných daňových přiznání.


Zpracování vnitropodnikových směrnic

Zpracování vnitropodnikových směrnic v souladu s platnou legislativou.

Úloha vnitropodnikové směrnice spočívá především v zajištění jednotného metodického postupu při sledování skutečností, které nastaly v účetní jednotce. Pomocí vnitropodnikových směrnic se zajišťuje zachování stejného postupu a řešení obdobných situací.

 

Zastupování před orgány státní správy

Zastupování klienta na základě plné moci (na určitý úkon, ale i kompletní) před všemi orgány státní správy po dobu naší vzájemné spolupráce.

 

Výroční zpráva

Pro své klienty nabízíme zpracování výroční zprávy a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami.

 

Příprava žádostí o úvěr, leasing

Tato služba zahrnuje činnosti vedoucí k získání úvěru nebo leasingu pro klienta. Na základě požadavků banky nebo leasingové společnosti zpracujeme podklady a dokumentaci pro poskytovatele úvěru nebo leasingu.

 

Ostatní služby

Dále nabízíme spolupráci v následujících oblastech:

  • vyhotovení statistických hlášení

  • účetní poradenství a konzultace (telefonické, mailové)

  • zpracování hlášení Intrastat

  • reporty pro potřeby vlastníků nebo manažerů

  • převody účetních závěrek a účetních postupů na IFRS

  • konsolidované účetní závěrky

  • ostatní daňová přiznání (na daň darovací, z nemovitostí, z převodu nemovitostí, dědickou, spotřební)

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena