DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Ceník » Daňové poradenství

Daňová přiznání jsou zpracována na základě kontroly prvotních dokladů. Jejich počet a stav jsou rozhodujícím kritériem pro stanovení ceny dohodou s klientem.

 

Uvedené ceny jsou pouze ilustrativní - pro menšího bezproblémového zákazníka. Cena za zpracování přiznání či poradenství je vždy stanovena dohodou s klientem. Uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Služby daňového poradenství

 

 

Klient Ostatní
(vedeno i účetnictví)

 

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob

1 500 Kč 2 500 Kč

Přiznání k dani z příjmu právnických osob

3 500 Kč 5000 Kč -8000 Kč

Přiznání k dani silniční

v ceně 350 Kč za každé vozidlo

Ostatní daňová přiznání

dohodou dohodou

Konzultace daňového poradce

1000 Kč/započatá hod. 1500 Kč/započatá hod.

Odklad termínu - plná moc (+ cena za zpracování přiznání)

1000 Kč 2 000 Kč

Posouzení smluv z daňového hlediska

3 000 Kč 6 000 Kč

 

 

Ceny úkonů ve správě daní a poplatků

 

Cena (Kč)

Daňově-právní rozbor, písemné doporučení dalšího postupu

8 000 Kč

Sepsání žádosti

2 000 Kč

Vystavení plné moci k zastupování

3 000 Kč

Vyjádření ke zprávě o kontrole

5 000 Kč

Uplatnění řádného opravného prostředku

5 000 Kč

Uplatnění mimořádného opravného prostředku (s výjimkou žádosti o prominutí daně nebo příslušenství daně)

8 000 Kč

 

 

 

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena