DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Aktuality

29.12.2011

Novinky zákoníku práce pro rok 2012

 

1.      Dohoda o provedení práce

Na dohodu o provedení práce bude možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za jeden kalendářní rok. Doposud to bylo jen 150 hodin ročně.

2.      Práce na dobu určitou

Smlouvu na dobu určitou bude možné uzavřít až na tři roky, počet smluv u jednoho zaměstnavatele přitom nesmí překročit číslo tři. To znamená, že u jedné firmy bude možné odpracovat maximálně devět let. Poté bude muset zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít smlouvu na dobu neurčitou, pokud o něj bude mít zájem. Nyní lze práci na dobu určitou sjednat na dva roky, přičemž za šest měsíců je možné uzavřít novou smlouvu a takto lze postupovat opakovaně.

3.      Odměna za práci přesčas

Nově půjde sjednat mzdu už s přihlédnutím k práci přesčas. U vedoucích bude možné ocenit práci přesčas bez omezení, u ostatních se do mzdy započte odměna maximálně za 150 přesčasových hodin v kalendářním roce.

4.      Výpověď

 Zaměstnavatel bude moci propustit pracovníka, u něhož během prvních 21 kalendářních dnů nemoci zjistí, že hrubě porušuje léčebný režim. V současné době hrozí pokuta do 20 tisíc korun a neproplacení nemocenských dávek.

5.      Odstupné

Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů se bude měnit podle doby trvání pracovního poměru u konkrétního zaměstnance, jehož se výpověď týká. Kdo pracoval méně než 1 rok, dostane jeden měsíční výdělek, kdo déle než rok a méně než dva, dostane dvojnásobek průměrné měsíční mzdy. Za práci delší než dva roky zaměstnanec získává odstupné ve výši nejméně trojnásobku měsíční mzdy.   

6.      Nevyčerpaná dovolená

Bude ji možné proplatit jen při ukončení pracovního poměru.  Doposud to v určitých případech bylo možné.

7.      Zkušební doba u vedoucích pracovníků

Zkušební doba bude u vedoucích pracovníků po nástupu do práce nově až 6 měsíců. U ostatních zůstávají 3 měsíce.  Zkušební doba nesmí být delší než polovina dohodnuté délky pracovního poměru.

8.      Pracovní doba

Nově nesmí pracovní směna přesáhnout 12 hodin bez ohledu na typ rozvržení pracovní doby. Doposud platilo, že směna nesmí být delší než 9 hodin.

9.      Přidělování k jiné firmě

Se souhlasem zaměstnance je možné jej dočasně přidělit jinému zaměstnavateli, a to nejdříve po šesti měsících práce. Mzdy zaměstnanci vyplácí jeho původní zaměstnavatel, který ji pak může nárokovat na dočasném zaměstnavateli.

10.  Konkurenční doložka

 Znemožňuje zaměstnanci po určitou dobu, nejdéle jeden rok od výpovědi, přijmout místo, kde by mohl údaje využít v konkurenčním boji. Nově půjde konkurenční doložku sjednat už ve zkušební době. Mění se i výše odměny po dobu platnosti doložky. Teď dostává pracovník minimálně stejnou mzdu, jakou pobíral, nově by mu byla vyplácena alespoň polovina.

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena