DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Aktuality

04.11.2011

Výdajové paušály pro rok 2011

 

Paušální výdaje jsou nejjednodušším způsobem uplatnění výdajů v daňovém přiznání. Podnikatel totiž nemusí vést daňovou evidenci a výdaje stanoví procentem z dosažených příjmů.

Má-li poplatník více příjmů a u každého je jiná výše paušálu, musí zvlášť evidovat jednotlivé druhy příjmů.

Výše paušálů dle podnikatelské činnosti pro rok 2011

  • 80 % pro osoby podnikající v zemědělství,
  • 80 % u osob s příjmy z řemeslných živností,
  • 60 % u ostatních živnostníků,
  • 40 % u ostatních osob s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti (nezávislá povolání, příjmy znalců, tlumočníků, zprostředkovatele kolektivních sportů aj.),
  • 30 % z příjmů z pronájmu neprovozovaného podnikatelem.

V paušálu jsou již zahrnuty veškeré výdaje podnikatele, tedy odpisy, mzdy, výdajový paušál na osobní automobil, sociální a zdravotní pojištění odváděné za zaměstnance aj.

Plátce DPH také může uplatnit výdaje paušálem, ale musí uschovávat daňové doklady a vést  evidenci pro účely DPH.

Kdo nemůže uplatnit výdaje paušálem?

  • spoluvlastníci majetku, jejichž příjmy a výdaje nejsou rozděleny podle spoluvlastnických podílů,
  • účastníci sdružení bez právní subjektivity, kteří nemají příjmy a výdaje rozděleny rovným dílem.

Přechod z daňové evidence na paušální výdaje

Pokud jsme předešlý rok vedli daňovou evidenci (uplatňovali skutečné výdaje) a roce letošním chceme využít uplatnění výdajů paušálem, musíme za předešlý rok podat dodatečné daňové přiznání. Zde upravíme základ daně o pohledávky, závazky a zásoby vykázané k 31.12. předešlého roku. Pohledávky a zásoby základ daně zvýší, závazky sníží. Nedodaňujeme drobný hmotný majetek s pořizovací cenou do 40 tisíc Kč, který jsme začali užívat do konce předešlého roku.

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena