DAŇOVÁ A ÚČETNÍ KANCELÁŘ

 

Aktuality

02.11.2011

Povinnost vedení účetnictví nebo daňové evidence u fyzické osoby

 

Účetnictví

Možnosti volby jsou samozřejmě omezené zákonem, ze zákona mají povinnost vést účetnictví tyto fyzické osoby:

  • Fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku.

  • Fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč.

  • Ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí.

  • Ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou.

  • Ostatní fyzické osoba, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

 

Daňová evidence

Daňovou evidenci vede především podnikatel či živnostník, jehož obrat za uplynulý kalendářní rok nepřesáhl 25 miliónů Kč a současně je pro něj uplatnění výdajů paušálem nevýhodné, protože jeho výdaje jsou vyšší než příslušná sazba paušálu u jeho kategorie ze zákona.

 

Forma daňové evidence není zákonem stanovena, podmínkou je ovšem zajištění správného výpočtu povinných daňových odvodů. Je proto povinné vést evidenci:

  • příjmů a výdajů,

  • majetku a závazků.

 

U daňové evidence, na rozdíl od výdajů stanovených paušálem, je potřeba evidovat všechny výdajové doklady (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony aj.) pro prokázání základu daně při daňové kontrole.

 

I pro poplatníky, kteří vedou daňovou evidenci však platí povinnost inventarizace. Podle zákona se musí k poslednímu dni v roce zjišťovat skutečný stav zásob, hmotného majetku, pohledávek a závazků.

 

 

 

 

Ing. Kateřina Zahrádková

Mobil: +420 776 678 802
E-mail: zahradkova@kzucetnictvi.cz

 

Kontakt    kontakt

 

26.05.2013

Částečný odklad ručení za dph.

Generální finanční ředitelství vydalo informaci, dle níž se odkládá praktická aplikace ručení za odvod DPH vzniklého z titulu úhrady za zdanitelné plnění na bankovní účet dodavatele. 


26.05.2013

Velké změny v daňové správě od 1. 1. 2013

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně struktury finančních úřadů. Od tohoto data jsou finanční úřady pouze ve 14 krajských městech a Praze a jeden specializovaný finanční úřad také v Praze. 


14.01.2013

Sazby cestovních náhrad 2013

 

471/2012 Sb.Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.

 


zobrazit všechny aktuality

© 2011 KZ - Účetnictví, Všechna práva vyhrazena